widget

Thursday, 8 November 2012

Lembaran Kerja 7


Soalan  1:    Buah-buahan tempatan memang berkhasiat dan lazat  untuk dimakan.                     
                     Nyatakan langkah-langkah  untuk menggalakkan orang ramai memakan  
                     buah-  buahan tempatan.

 Pendahuluan :
 Jenis buah-buahan tempatan ada dua jenis   
 -     jenis bermusim, contoh : durian, rambutan.
 -     tidak  bermusim, contoh : mangga, nanas.

 Isi :

Kempen memakan buah-buahan oleh kerajaan.
 -    Adakan promosi jualan murah.
 -    Peranan media massa - sebarkan tentang kelebihan memakan buah tempatan.
 -    Kurangkan import buah-buahan dari luar.
 -    Tegaskan peranan dan kelebihan buah-buahan tempatan - kepada kesihatan.

 Penutup :
 - Orang ramai harus sedar tentang kepentingan memakan buah-buahan tempatan.
 - Semua pihak harus memainkan peranan. 
 Soalan 2:    Kerajaan menggalakkan rakyat negara kita memakan buah-buah   
                     tempatan.  Apakah faedah yang akan kita perolehi apabila memakan  
                     buah-buahan  tempatan.

Pendahuluan :
 Jenis buah-buahan tempatan ada dua jenis   
 -     jenis bermusim, contoh : durian, rambutan.
 -     tidak  bermusim, contoh : mangga, nanas.

 Isi :
-    Rasanya amat lazat, tambahan pula ia berkhasiat.
-    Lebih segar, mutu lebih baik untuk kesihatan.
-    Tidak diletakkan bahan pengawet, baik untuk kesihatan.
-    Mesti digalakkan memakan buah-buahan tempatan.

 Penutup :
 -Lebih banyak kempen memakan buah-buahan perlu diadakan dari semasa ke semasa.
- Kesihatan yang baik dapat menjamin masyarakat yang sejahtera dan maju.


Lembaran Kerja 6

Lembaran Kerja 5

Lembaran Kerja 4

Lembaran Kerja 3


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lembaran Kerja 2


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lembaran Kerja 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------